Operacje kręgosłupa - dr Rzewuski, Szczecin

Najczęściej wykonywane procedury operacyjne chirurgii kręgosłupa:

DISCEKTOMIA SZYJNA:

Celem operacji jest usunięcie chorego dysku szyjnego z tymi elementami kręgów, które wraz z wypukliną dysku uciskają rdzeń kręgowy i/lub korzenie nerwów rdzeniowych. Procedura wykonywana jest w sposób minimalnie inwazyjny pod kontrolą mobilnego aparatu rentgenowskiego z zastosowaniem dostępu przedniego pomiędzy dużymi naczyniami szyi a tchawicą i przełykiem. Po uzyskaniu odbarczenia struktur nerwowych w miejsce dysku wkładany jest implant w celu rozszerzenia wysokości przestrzeni międzykręgowej co odbarcza elementy nerwowe - korzenie nerwowe na tym segmencie i stwarza warunki do zrostu pomiędzy kręgami. Implant wstępnie stabilizuje dany poziom i zapobiega zapadnięciu się przestrzeni międzytrzonowej. W wybranych przypadkach konieczne jest stosowanie dodatkowych elementów stabilizacji takich jak płyty przykręcane do trzonów kręgów. Procedura ta jest wykonywana z niewielkiego poprzecznego cięcia w naturalnym zgięciu-zmarszce skóry szyji a odpowiedni poziom otwarcia wyznacza precyzyjnie przedoperacyjne zdjęcie mobilnym aparatem rtg . Stosuję technikę bezszwową co ma znaczenie estetyczne ( praktycznie niewidoczna blizna w późniejszym okresie pooperacyjnym )  


DISCEKTOMIA LĘDŹWIOWA:

Zabieg polega na usunięciu części krążka międzykręgowego w celu odbarczenia uciśniętego korzenia lub korzeni nerwów rdzeniowych. W ułożeniu pacjenta na brzuchu wykonywane jest krótkie cięcie skóry na poziomie operowanego dysku. Po  minimalnieinwazyjnym odwarstwieniu mięśni od kręgosłupa na niewielkim odcinku wykonywane jest okienko pomiędzy łukami kręgów i po odsunięciu worka oponowego z nerwami przyśrodko usuwana jest wysunięta część dysku czy cały wypadnięty fragment , korzeń nerwowy jest odbarczony. Stosuję technikę małoinwazyjną - pacjent jest pionizowany następnego dnia .


STABILIZACJA KRĘGOSŁUPA:

Celem operacji jest ustabilizowanie kręgosłupa przy pomocy śrub i prętów. O ile przed laty możliwe było wykonanie takiej operacji tylko po wcześniejszym odsłonięciu odpowiedniego odcinka kręgosłupa z dostępu tylnego, to nowoczesne techniki  pozwalają też na wykonanie procedury poprzez małe nacięcia skóry pod kontrolą aparatu rentgenowskiego. Dzięki temu uraz mięśni grzbietu ograniczony jest do minimum. Operacja stabilizacji przezskórnej może być wykonana jako samodzielna technika lub jako element złożonej procedury. Wskazaniem mogą być praktycznie wszystkie schorzenia kręgosłupa wymagające usztywnienia niestabilnego kręgosłupa.


WERTEBROPLASTYKA:

Celem obu procedur jest wzmocnienie trzonu kręgu poprzez podanie do niego cementu chirurgicznego. Procedura wykonywana jest metodą przezskórną pod kontrolą aparatu rentgenowskiego. W ciągu kilku minut od podania cement twardnieje stabilizując trzon kręgu. Wertebroplastyka i kyfoplastyka są najczęściej stosowane w leczeniu dolegliwości bólowych w przebiegu kompresyjnych, osteoporotycznych złamań jednego lub wielu kręgów piersiowych i lędźwiowych. Wertebroplastykę można rozważyć w leczeniu wybranych przypadków nowotworów kręgów.


DISCOGEL:

Przezskórne wszczepienie żelowej protezy dysku Discogel jest małoinwazyjną, innowacyjną i w pełni bezpieczną metodą stosowaną w leczeniu wczesnych bolesnych przepuklin krążków międzytrzonowych w szyjnym, piersiowym i lędźwiowym odcinku kręgosłupa. Jest to żelowy implant na bazie etanolu i produktów celulozopochodnych, wstrzykiwany przezskórnie do jądra miażdżystego krążka międzykręgowego. Stosuję tą technikę jako procedurę chirurgii jednego dnia .