dr Krzysztof Rzewuski - kilka słów o mnie

Leczenie bólu kręgosłupa - dr Rzewuski

Wykonuję operacje kręgosłupa

Leczenie chorób kręgosłupa


WYKSZTAŁCENIE:

Ukończyłem Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej  w Szczecinie (PUM) i uzyskałem dyplom lekarza medycyny w 1997r. W 2005 ukończyłem specjalizację z neurochirurgii zakończoną pozytywnie egzaminem państwowym. W 2005 r. obroniłem rozprawę doktorską na PUM i uzyskałem stopień doktora nauk medycznych.

ZATRUDNIENIE:

Spotkanie z neurochirurgią rozpocząłem w 1998 w Oddziale Klinicznym Neurotraumatologii SPSK nr 1 pod kierownictwem prof. Jana Slósarka. Następnie pracowałem w Klinice Neurochirurgii Pomorskiej Akademii Medycznej Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie, kierowanym przez prof. Ireneusza Kojdera, gdzie jestem zatrudniony do chwili obecnej, a wiodącym tematem mojej działalności jest operatywa w zakresie chirurgii kręgosłupa.

SZKOLENIA:

  • 4-letnia Europejska specjalizacja z Neurochirurgii (EANS),
  • Europejska specjalizacja z Chirurgii Kręgosłupa - Spine Surgeon Diploma
  • staż w Neuro&Spine Trauma Center w Miami USA, pod kierownictwem prof. Bulloca,
  • międzynarodowe szkolenia leczenia dyskopatii w odcinku lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa w ośrodkach w Wielkiej Brytanii i Niemczech,
  • międzynarodowe szkolenie w technice przezskórnej dyscektomii w odcinku lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa w Paryżu,
  • międzynarodowe szkolenie w zaawansowanych technikach chirurgii kręgosłupa  w St.Louis, Memphis, NY, San Diego, Bostonie w USA.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA: członkostwo w :

  • Polskie Towarzystwo Neurochirurgów (PTNCh).
  • Polskie Towarzystwo Chirurgów Kręgosłupa (PTChK)
  • Europejskie Towarzystwo Neurochirurgiczne (EANS)
  • Amerykańskie Towarzystwo Chirurgów Kręgosłupa (NASS)

PUBLIKACJE I KONFERENCJE:

Współautor publikacji pełnotekstowych i doniesień zjazdowych, organizator, konferencji i kursów szkoleniowych.
Wykładowca na Polskiej Szkole Chirurgii Kręgosłupa.